Googles AI är smartast, men hur smart är det egentligen?

Allt fler pratar om smarta system och AI, men hur smarta är de egentligen? En ny studie som forskare från Cornell-universitetet i USA genomfört visar att Googles AI är smartast av de AI som finns tillgängliga för allmänheten. Däremot ligger de fortfarande markant under en genomsnittlig 18-årings intelligens.
Forskarna lät testa flera av de AI som finns tillgängliga för allmänheten. Utöver Google testades även Microsofts Bing, Apples Siri samt Baidu. Av dessa fyra var Google överlägset smartast, med ett IQ på 47,28. Baidu låg på 32,92, Bing på 31,98 och Siri visade sig ligga på blygsamma 23,9. Alla utklassas dock av den genomsnittlige sexåringen som ligger på 55,5 i IQ, och kraftigt under en genomsnittlig 18-åring som har ett IQ på 97.
Det kan med andra ord tyckas lite, men detta får ställas i förhållande till var AI befann sig för två år sedan när undersökningen senast genomfördes. Då var det Google som låg på 26,5 och Baidu på 23,5, det är med andra ord nästan en fördubbling på bara två år.
Samtidigt börjar allt fler prominenta personer inom tech-världen uttrycka oro för vad som kan hända om AI blir självmedvetna. Det kanske därför är skönt att de ännu så länge bara ligger på en 6-årings nivå. Men frågan är hur lång tid de kommer att ta innan AI på allvar börjar konkurrera med människor i fråga om intelligens.
Med anledning av det hot som AI kan tänkas utgöra föreslår forskarna även en utökad modell för att bedöma intelligens hos AI. Deras modell innebär att intelligens mäts i de fyra områden som utgör kunskapshantering, nämligen: “Input, Output, Mastery and Creation”. Det vill säga att kunna ta in data, att kunna leverera data, att kunna bemästra data samt att kunna skapa nytt baserat på data.
Enligt ett 6-gradigt system för kunskap menar forskarna att endast människor är kapabla till nivå fem, som innebär att kunna vara kreativ och skapa helt nya tankar och idéer. AI kan ännu så länge endast nå upp till nivå fyra, där de kan lära sig och anpassa sig baserat på utbyte av data. De flesta AI ligger dock på nivå tre, vilket innebär en förmåga att programmeras och uppdateras, något som gäller för de flesta tekniska enheter vi idag använder oss av (mobiltelefoner, datorer etc.).
Enligt Elon Musk är det dock AI-nivå sex som vi behöver vara oroliga för. Det innebär nämligen att systemet kan ”kontinuerligt utvecklas och skapa ny kunskap, med I/O kapacitet, kunskapsbemästring samt en förmåga att applicera kunskapen där alla delar rör sig mot oändliga värden allt eftersom tiden går”. Med andra ord en omnipotent, allvetande AI som kan såväl hantera som applicera all kunskap den besitter och själv kan utveckla. Det vore onekligen ett skräckartat scenario, vilket är vad många Hollywoodfilmer porträtterat när AI kommit på tal. Men ännu så länge behöver vi bara säga åt vår AI vad den får och inte får göra, ungefär som vi gör med 6-åringar.