Google vill vara med i IAB Europes Transparency and Consent Framework

I samband med införandet av GDPR uppmärksammade IAB Europe behovet av att på ett transparent och GDPR-riktigt sätt kunna dela samtycke i ad-tech världen. Nu meddelar Google att man även vill vara med i det samarbetet, och just nu ser man över tekniska rekommendationer samt de policies som gäller i samarbetet.

Dagens annonsvärld har blivit allt mer komplex, och marknadsföring i digitala kanaler involverar ett stort antal aktörer. I exempelvis programmatiska annonsaffärer kan upp till 50 olika företag finnas med, allt för att leverera rätt annons till rätt konsument på rätt plattform. Det gör det svårt att samla in samtycke från individer för att kunna ge en personaliserad annonsupplevelse, något som många konsumenter samtidigt uttrycker att de önskar. Därför har IAB Europe utvecklat ett ramverk för samarbete kring just transparens och samtycke.

Ramverket lanserades i mars, och redan nu säger Scott Spencer, Googles director of product management att ”Vi vill absolut vara en del av IABs ramverk. Vi planerar att registrera oss”. Dock dröjer det något eftersom Google just nu håller på att se över de policys som omgärdar ramverket, samtidigt som man inväntar svar kring tekniska rekommendationer för deltagande.

Att de är noga med vilka policys som råder är föga förvånande mot bakgrund av GDPR som ersatte PUL i fredags. Google har redan blivit stämda för sin hantering av personuppgifter under GDPR, och de har även fått kritik för hur de hanterar personuppgifter i förhållande till publicister. Just nu händer med andra ord en hel del kring hanteringen av personuppgifter på Google, och det rör inte bara de uppdaterade integritetspolicies som de sedan flera veckor uppmanat alla användare att ta del av.