Viktigt: Google uppdaterar avtalsvillkoren för Analytics som du nu måste godkänna

Lite mer än en månad innan GDPR träder i kraft uppdaterar nu Google avtalsvillkoren för Analytics. Om ert företag har ett Analytics-konto är det nu dags att lusläsa vad ni går med på och även gå in och hantera inställningarna för datalagring och godkänna villkoren.

Här nedan finner du information och villkor från Google:

Produktuppdateringar
I dag har vi infört kontroller för datalagring på detaljnivå som gör det möjligt för dig att hantera hur länge din användar- och händelsedata ska lagras på våra servrar. Från och med den 25 maj 2018 sparas användar- och händelsedata i enlighet med dessa inställningar. Google Analytics raderar automatiskt användar- och händelsedata som är äldre än den lagringsperiod du anger. Notera att dessa inställningar inte påverkar rapporter som bygger på samlad data.

Åtgärd: Granska dessa inställningar för datalagring och ändra dem vid behov.

Före den 25 maj kommer vi även att införa ett nytt verktyg för att radera användare så att du kan hantera raderingen av all data som är kopplad till enskilda användare (till exempel webbplatsbesökare) från dina Google Analytics- och/eller Analytics 360-egendomar. Detta nya automatiska verktyg utgår från de vanliga identifierare som skickas till Analytics Client ID (dvs. den standardmässiga förstapartscookien för Google Analytics), User ID (om aktiverat) och App Instance ID (om du använder Google Analytics för Firebase). Vi kommer inom kort att lägga upp mer information på vår webbplats för utvecklare.

Som alltid strävar vi efter att ge dig olika sätt att skydda din data. Google Analytics och Analytics 360 erbjuder precis som tidigare flera funktioner och policyer kring insamling, användning och lagring av data så att du kan skydda din information. Anpassningsbara cookie-inställningar, sekretessinställningar, inställningar för datadelning, radering av data när konton avslutas och IP-anonymisering är några exempel på funktioner som kan vara användbara när du bedömer hur GDPR kommer att påverka ditt företag och er implementering av Analytics.

Uppdateringar av avtal och användarens samtycke

Avtalsändringar
Google har gradvis uppdaterat avtalsvillkoren för många produkter sedan augusti förra året för att ange om Google är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde enligt den nya lagstiftningen (läs mer om hur våra annonsprodukter klassificeras här). De nya GDPR-villkoren kompletterar ditt befintliga avtal med Google och börjar gälla den 25 maj 2018.

I både Google Analytics och Analytics 360 är Google personuppgiftsbiträde för personuppgifter som hanteras i den berörda tjänsten.

Kunder som använder Google Analytics och är baserade utanför EES och alla Analytics 360-kunder kan läsa och godkänna de uppdaterade villkoren för databehandling i sina konton (Administratör ➝ Kontoinställningar).

För kunder som använder Google Analytics och är baserade i EES har de uppdaterade villkoren för databehandling redan inkluderats i villkoren.

Om du inte har avtal med Google om användning av våra mätningsprodukter ska du kontakta de parter som du har avtal med.

Uppdaterad policy för användares medgivande inom EU
Enligt vår policy för annonseringsfunktioner måste Google Analytics- och Analytics 360-kunder som använder annonseringsfunktioner följa Googles policy för användares samtycke inom EU. Denna policy har uppdaterats för att omfatta nya juridiska krav enligt GDPR. Den definierar dina skyldigheter gällande att lämna information till och inhämta samtycke från slutanvändare på dina webbplatser och i dina appar inom EES.

Åtgärd: Även om du inte är baserad i EES bör du och ditt företags jurister eller rådgivare bedöma om företaget omfattas av GDPR när ni använder Google Analytics och Analytics 360. Du bör också läsa igenom och godkänna de uppdaterade villkoren för databehandling och ta fram en plan för hur ni ska säkerställa att ni följer policyn för användares medgivande inom EU.

privacy.google.com/businesses kan du läsa mer om Googles sekretesspolicyer och om hur vi arbetar med att skydda personuppgifter. Där kan du också läsa våra villkor för databehandling.

Vi återkommer med mer information om vårt arbete under de närmaste veckorna och kommer att uppdatera relevant dokumentation för utvecklare samt informationen i vårt hjälpcenter.