Google testar programmatic för TV-annonsering

För fem år sedan lade Google ner sitt försök med annonsering via Google TV. Nu tar de nya tag och börjar testa annonsering för linjär TV via DoubleClick Bid Manager.
Försöket innebär att annonsörer kan köpa, och även följa sina annonser i linjär-TV. Google Fiber tillsammans med Wideorbit och Glyph tillhandahåller information om tittarna och de program de ser, för att annonsörerna ska kunna rikta sina annonser rätt.
Enligt Google kommer det nya initiativet göra det möjligt för annonsörer att följa och hantera sina annonser över såväl digitala som linjära kanaler. Effekten av det är att en annonsör kan se om en användare går in på hemsidan efter att ha sett en TV-annons, något som kommer göra mätningar mer tillförlitliga.
Det är inte första gången som Google försöker med annonsering för linjär-TV. Mellan 2007 och 2012 fanns möjligheten att köpa TV-annonser för Google TV via Adwords. Men då annonseringen aldrig tog fart lades projektet ner. Dock verkar det ligga mer i tiden nu än för fem år sedan. Facebook startade i höstas tester för annonsering i Apple TV och Roku. Och Adobe har redan ett program där de erbjuder annonsörer möjlighet att köpa och mäta annonser över flera olika skärmar, där linjär TV ingår.
I takt med att allt mer videoinnehåll hanteras digitalt, ökar även möjligheterna att koppla ihop annonser i olika kanaler för att mäta påverkan och räckvidd av annonser. Googles satsning borde därför vara välkommet, i synnerhet som senaste tidens studier visat på hur effektivt det är med annonsering i vanlig TV. Den här nya möjligheten kommer förhoppningsvis göra dessa siffror mer exakta, och göra det enklare för annonsörer och företag att på ett effektivt sätt hantera sin totala annonsstrategi.