Google sponsrar utveckling av automatiskt skrivna nyhetsartiklar

Utöver att HD-Sydsvenskan får pengar från Googles Digital News Initiative stöder de även utvecklingen av RADAR (Reporters And Data And Robots), en mjukvara som automatiskt ska kunna generera över 30.000 nyhetsartiklar i månaden.
Det är den brittiska nyhetsbyrån The Press Association (TPA) som tagit fram konceptet kring Radar. Det liknar det koncept för automatgenererade artiklar som amerikanska The Associated Press använt en längre tid för att skapa artiklar kring finansiella data samt sporthändelser. Vad mjukvaran gör är helt enkelt att skapa ett mer läsbart och sammanhängande textstycke från olika typer av data.
Läs även: HD-Sydsvenskan utvecklar sin lokaljournalistik med stöd från Google 
Till följd av minskade intäkter och ökad digitalisering har många lokala nyhetstidningar behövt lägga ner, vilket i sin tur innebär att lokala nyheter i lägre utsträckning publiceras. Genom Radar hoppas nu TPA kunna fylla några av de luckor som finns i det lokala nyhetsutbudet. TPAs Chefredaktör Peter Clifton var dock noga med att påpeka att Radar inte skulle kunna konkurrera ut vanliga journalister, utan snarare konplettera dagens jounalistik med de berättelser och händelser som annars inte skulle få något nyhetsutrymme.
Människor kommer gå igenom de datagenererade artiklarna för att se till att inte fel information eller falska nyheter publiceras, något som allt fler blivit noga med den senaste tiden. Dessutom finns det fortfarande mycket kritik kring att AI-genererade artiklar har ett allt för enkelt språk, medan människoproducerade artiklar har mer nyans och detaljrikedom i hur språket utnyttjas. Frågan är dock om det inte bara är en fråga om tid. Precis som människor tar det ett tag innan en AI fullfjädrat kan använda ett språk med stor finess och nyans, skillnaden ligger i att AI inte glömmer bort saker, något som människor är mer benägna att göra.
Så att en AI inte skulle kunna ersätta en mänsklig journalist är nog dessvärre bara en fråga om tid, även om vi på Dagens Analys givetvis hoppas att den tiden är lång. Men samtidigt kan Radar ersätta delar av de nyhetsflöden som de senaste åren dukat under för en hårdare global konkurrens, och i alla fall se till att lokala nyheter finns tillgängliga, även om analysen eller den språkliga nyansen fortfarande saknas.