Google släpper hela sin utvärderingsmanual

Googles algoritmer för att producera sökresultat slås inte fast en gång för alla, om nu någon trodde det. De utvecklas kontinuerligt, bland annat med hjälp av externa utvärderare.

Utvärderarna har till sin hjälp en 160-sidig manual, Search Quality Ratings Guideline och det är denna som nu släpps helt fri för dig och mig. Manualen är baserad på vad Google tror att vanliga användare runt om i världen vill ha ut av sina sökningar. Utvärderarnas jobb är att, utifrån manualen, avgöra om Googles försök till algoritm-utveckling har varit lyckade.

Manualen har släppts tidigare, ofta inofficiellt eller motvilligt, men nu är det den kompletta och senast utvecklade versionen som blir tillgänglig för allmänheten. En viktig del av denna uppgradering är att Google nu försökt ta i beaktande hur mycket mer sökning som görs på smarta mobiler och hur många olika typer av apparater som användare har för att göra sökningar. Google lovar att publicera de stora uppraderingarna av manualen även i framtiden.

Läs mer: Googles eget meddelande om publiceringen av manualen, inklusive länk till att ladda ner den.