Google rankar originalnyheter högre

Nu blir det jobbigt för medier som jobbar med rewrites. Google börjar nämligen ranka originalnyheten högre än välskrivna kopior.

Tanken här är att lyfta fram originalet trots att alla andra försöker trumfa med klickvänliga rubriker.

While we typically show the latest and most comprehensive version of a story in news results, we’ve made changes to our products globally to highlight articles that we identify as significant original reporting, skriver Google på sin blogg.

För att hitta vilken artikel som faktiskt är originalet använder Google ett globalt nätverk av kvalitetsgranskare, närmare 10 000 granskare runt om i världen. Informationen som samlas in ska sedan ligga till grund för de nya algoritmerna. Algoritmerna kommer i framtiden kunna avgöra vilka publikationer som brukar vara först med avslöjanden och som har rewrites.

Här kan du läsa mer.