Google out:ar sidor som inte är säkra

Istället för att markera sidor som är säkra kommer man att flagga sidor som är osäkra.

Det är i version 70 av Google Chrome som Google kommer att rödmarkera osäkra (utan https) sidor.

Om du blir rödmarkerad kommer du med andra ord att få skämmas.