Google och Facebook tappar annonsintäkter till Amazon och Snapchat

Enligt en ny rapport från analysföretaget eMarketer kommer Facebook och Google i år att tappa två procentenheter av den amerikanska annonsmarknaden. De som snor åt sig stora delar är istället Amazon och Snapchat, som båda visserligen växer från en mycket låg nivå, men visar på stark tillväxt.

Tillsammans behärskar Facebook och Google nästan 60 % av den amerikanska annonsmarknaden, men under 2018 beräknas greppet minska till 56,5 %. Ingen av konkurrenterna har dock mer än 4 % av marknadsandelarna, så det är långt till att någon på allvar kan hota deras position. De båda växer fortfarande i omsättning, men marknaden beräknas helt enkelt växa snabbare än de två jättarna.

De som växer med rekordfart är istället Amazon och Snapchat. Amazon beräknas i år landa närmare 3 miljarder dollar i omsättning, vilket motsvarar ca 2 % av marknadsandelarna. För Amazon innebär det en tillväxt med över 60 % jämfört med förra året. Snapchat bedöms samtidigt passera en miljard i annonsintäkter, nästan en dubbling från förra årets omsättning. Tillsammans kontrollerar de med andra ord bara 3 % av marknaden, men enligt eMarketers prognos kommer de till 2020 att behärska över 6,5 % av marknaden, medan de två regerande jättarnas grepp bedöms minska ytterligare till totalt 55 %.

I år bedöms den amerikanska annonsmarknaden för första gången passera 100 miljarder dollar, och kommer enligt eMarketer att växa med ca 20 miljarder dollar varje år de närmaste två åren. Dock bör siffrorna från eMarketer tas med en nypa salt. Nyligen noterade Wall Street Journal att eMarketer skruvat ner förväntningarna för 2017 från 63 % av marknaden till 58,5 % av marknaden eftersom annonsomsättningen totalt ökat mer än väntat samtidigt som flera uppstickare växt mer än bedömt. Det är därför värt att avvakta och se om de mer långsiktiga siffrorna faktiskt står sig. Men det är alltid svårt att bedöma hur en hel marknad kommer att förändras, och eMarketer är ändå bland de mer pålitliga källorna när det kommer till att bedöma framtiden.