Google News får uppdaterat utseende

De senaste åren har alla Googles sidor fått sig en uppfräschning, förutom Google News. Men sedan igår har även nyhetssidan fått en uppdatering, något som även skapar förutsättningar för ytterligare utveckling i framtiden.
Det handlar främst om att göra sidan mer visuellt överskådlig och minska den oreda som många användare upplevt. Mängden text har minskats, och varje nyhet har nu ett eget ”kort” för att skapa en tydlighet och enkelhet. Är du intresserad av att läsa mer om en nyhet kan du enkelt klicka på det kortet för att få mer information. Du kan där även se filmklipp och faktakontrollera nyheten och mycket mer.
Google har även separerat huvudnyheter från lokala nyheter genom att ha olika flikar. Det gör att det är enklare se om en nyhet är global eller lokal, och på så sätt göra det enklare att hitta relevant information.
En viktig del är även att de lagt fokus på video, eftersom allt mer nyhetsrapportering sker i form av videoklipp. Uppdateringen gör att video enklare laddas och är lätt tillgänglig för användarna.
Uppdateringen gör det även möjligt för utvecklarna att bygga vidare på plattformen och se till att den är ”redo för nästa fas” menar Anand Paka, produktchef för Google News. Vi kommer därför att få se en hel del A/B-testning på sidan för att arbeta vidare och se vad som fungerar bra och vad som bör ändras.
För publicister som skickar in sina stories till Google News kommer dock inget att ändras. Alla förändringar är ännu så länge kosmetiska. Det enda som sannolikt skulle kunna påverka publicisterna är att Goole nu har större fokus på video. Det kan göra att fler publicister skickar in nyheter i videoformat, eftersom det är ett medium som uppmuntras av Google. I övrigt är allt sig likt.
Resultatet är ett enklare nyhetsflöde för den genomsnittlige nyhetssurfaren, något som Google givetvis hoppas kommer öka antalet användare.