Google lanserar Auto Ads

Google har tagit fram ett helt nytt format inom AdSense som man kallar för Auto Ads. Du har rätt, det handlar om artificiell intelligens som väljer ut och placerar annonser. Publicister som redan använt formatet har ökat sina intäkter i snitt med 10 procent.

Google vill allt mer låta maskinerna göra jobbet. Förmodligen för att det blir bättre utfört då när inte vi lata människor kommer i vägen. Senaste lanseringen som lutar sig mot artificiell intelligens är formatet Auto Ads inom AdSense.

Auto Ads läser av sidan för att identifiera och placera annonser som bedöms ha mer framgång på sidan. Detta inkluderar även var någonstans på sidan som AIn bedömer att annonsen konverterar bäst. Allt publicisten behöver göra är att placera ett litet script på sina sidor för att det ska fungera.

Auto Ads som funnits som beta från förra året rullar nu ut live till alla. Enligt Google fick de publicister som var med i betan i snitt 10 procent högre intäkter.

Annonsenheter som ingår i Auto Ads – “Anchor and Vignette ads, as well as Text and display, In-feed, and Matched content ads”.

Att kunna välja ut hur många annonser, var de ska placeras och vilka annonser är ett stort steg mot en helt automatiserad process, något som Google strävar efter. Att även kunna påvisa att dessa Auto Ads drar in mer pengar för publicisten är ett mycket bra lockbete. Det fina med AIn är att den hela tiden kommer lära sig. Så desto fler publicister som använder det nya formatet desto snabbare kommer AIn att optimera sig själv.

Här är några av fördelarna som Google tycker att Auto Ads ger:

  • Optimization: Using machine learning, Auto ads show ads only when they are likely to perform well and provide a good user experience.
  • Revenue opportunities: Auto ads will identify any available ad space and place new ads there, potentially increasing your revenue.
  • Easy to use: With Auto ads you only need to place the ad code on your pages once. When you’re ready to use new features and ad formats, simply turn them on and off with the flick of a switch — there’s no need to change the code again.

Så nu är det bara till att lita på Google och låta dem placera utvalda annonserna var AIn känner att det passar bäst.

Här kan du läsa mer och hämta in scriptet som behövs för att aktivera Auto Ads.