Google lagrar upp till 10GB data om varje användare

Några chefer som tidigare jobbat med Google Analytics tänkte att de kan göra ett bättre jobb och startade hey.ai. Bolaget ska hjälpa konsumenter att få tillgång till och förstå den data som lagras hos Facebook och Google om dem själva.

Enligt hey.ai lagras i snitt 500 MB data om varje person på Facebook och upp till 10 GB data på Google om användarna.

Hey.ai tänker att de ska ta betalt för att ge sina användare info. “I realized Facebook had over ten years of my life events, and I had a lot of questions about myself. I began asking my friends what they wanted to know about their Facebook and Google data, and built an analytics platform to answer those questions,” kommenterar grundaren Hari Rajagopalan.

Hey.ai will be monetized by charging users for insights and features, as well as analytics on premium only networks. Hari Rajagopalan (pictured), founder of hey.ai, comments: ‘I realized Facebook had over ten years of my life events, and I had a lot of questions about myself. I began asking my friends what they wanted to know about their Facebook and Google data, and built an analytics platform to answer those questions’.