Google kartlägger vår kropp

Google X är sökjättens researchavdelning som jobbar med olika projekt som förhoppningsvis en dag når oss konsumenter. Ett av dessa projekt är en kartläggning av den hälsosamma kroppen. Syftet med kartläggningen är att på ett tidigt stadium identifiera olika sjukdomar.

Enligt Wall Street Journal är ambitionen att samla in medicinsk data från först 175 personer och sedan utöka till ett tusental personer för att skapa en helhetsbild av vad som bygger en frisk människa.