Google Home vinner över alla andra assistenter

När Stone Temple Consulting undersökte vilken röststyrd assistent som är bäst på att svara på frågor vann Google Home.
Man jämförde Google Home, Alexa, Siri och Cortana. Alla har ju sina tusentals skills och alla kan söka fram svar från internet. Det var det sistnämnda som man ville jämföra i en studie.

Studien tittade på 5.000 vardagliga frågor och jämförde svaren med Googles sökfunktion.
Som du kan se i tabellen är det ganska stor skillnad mellan assistenterna. Speciellt förvånande är Siris svaga resultat med tanke på att de ändå jobbade med den tjänsten ganska länge nu.
Här är en gedigen rapport från Stone Temple Consulting som tar upp det mesta om röststyrda assistenter.