Google följer kunderna in i butiken

Att kunna följa kunden genom hela köpresan har blivit allt svårare. Men nu kopplar Google ihop såväl AdWords och Analytics, som DoubleClick Search och kortinformation för att skapa en komplett bild av kundens resa.
En kund kan ha massor av interaktioner med ett varumärke innan ett köp genomförs, såväl filmklipp och annonser som sökningar, besök på hemsidan och bloggar påverkar konsumenterna. Men det som verkligen är viktigt är just konverteringen till ett köp, en koppling som är svår att göra när kunden handlar i en fysisk butik.
Du kan givetvis ha en kundklubb eller ett medlemskap som hjälper till att registrera köpinformation, men alla är inte medlemmar, och många butiker är för små för att ha en kundklubb. Därför kopplar nu Google ihop information från flera olika källor för att kunna ge en tydligare bild av konsumentens resa även om du saknar en kundklubb.
Allt fler köp föregås dessutom av interaktioner på olika enheter, något som gjort det ännu svårare att följa kunden, och därmed marknadsföringens effektivitet. Genom denna sammankoppling av AdWords, Analytics och DoubleClick Search menar Google att det ska bli lättare att följa kunders interaktioner med företagets kampanjer.
Utöver att följa kampanjerna gör Google det möjligt att koppla köpinformation genom en kundklubb direkt till AdWords, för att på så sätt få en helhetsbild av vilka interaktioner kunden haft inför köpet. Saknar du en kundklubb har Google avtal med flera stora kortföretag och banker i USA, och närmare 70% av alla korttransaktioner kan därför aggregeras in i Googles databas. Det gör det möjligt att följa kunde hela vägen, från intresse online till köp i butik.
Enligt Google ska denna information om korttransaktioner vara anonymiserad från kortföretagen, men tillsammans med information från mobiler, sökningar och GPS-information går det ändå att koppla ihop online-aktiviteter med köp i butik. Det är inte utan att det känns lite obekvämt att så mycket information finns att tillgå, samtidigt som det så klart gör den reklam som personer ser mer relevant och bättre riktad. Det är en svår balansgång mellan integritet och relevans. Frågan är var gränser går för konsumenterna.