Google dissar mätkakorna och bygger nytt mätsystem till annonsörer

Över 50 procent av Googles besökare använder mobilen. Den beteendeförändringar kopplat till att man också använder fler skärmar tvingar Google att inte bara se över sina mätningar utan även hur de själva använder bland annat pixlar och kakor (cookies) för att bland annat mäta dem.

Det är en ny värld på internet och den är inte lika enkel som den tidigare. Förr kunde vi slänga en kaka på användaren för att kontrollera tjänster och mäta. Nu krävs det andra verktyg.
“While technologies like pixels and cookies still have a role in the broader ecosystem, most were built for a single screen—neither pixels nor anonymous cookies were designed for the ways in which users increasingly watch content on YouTube, like on the mobile app or in the living room. This can lead to inconsistent measurement and less relevant ads across screens, making it harder for people to control the ads they see or the data used to show them,” skriver Diya Jolly, Director, YouTube Product Management, på Googles blogg.
Ett av dessa tillvägagångssätt är sign-in och sign-out där man försöker hålla användaren inloggad så länge och så mycket som möjligt i den egna sfären.
Det krävs nya mätsystem anser Google som nu dissar kakor och pixlar. Inom kort tänker Google börja erbjuda annonsörer nya molnbaserade lösningar som kan användas när användaran förflyttar sig mellan olika skärmar.
“With over 50% of YouTube views now on mobile, we’re focused on building scalable solutions that will work across screens. To do this, we’re announcing changes today that allow advertisers and agencies to better measure their campaigns and reach their audience on YouTube across screens, while continuing to offer users control over their ads experience on YouTube.”
> Läs mer här