Google börjar konkurrera med Adblock – tar fram egen reklamblockerare

Google, företaget som lever på annonser och reklam, vill skapa sin egen adblocker i Chrome och på så sätt konkurrera med Adblock om vem som blockerar annonser bäst.
Enligt källor till Wall Street Journal håller Google på att utveckla sin egen adblocker. Funktionen kommer att implementeras i webbläsaren Chrome och kommer att vara aktiverad i grundinställningarna. Genom att den utvecklas för Chrome kommer den att finnas för såväl desktop som mobila enheter.
Målet är att stoppa annonser som inte lever upp till de standarder som satts upp av Coalition for Better Ads, liknande standarder som Adblock Plus jobbar efter. Då skulle exempelvis pop-ups och videofilmer som automatiskt börjar spela med ljud plockas bort.
Att Google, som ändå lever på annonser, väljer att ta det här steget är en tydlig indikation på att annonserna blivit ett störande element för användarna. Och det är inte jättesvårt att klura ut att missnöjda användare inte är bra för affärerna. Dessutom menar Google att de hellre ser att användarna använder en adblocker som de har kontroll över, än en som kommer från en tredje part. Det hela är således ett tydligt försök att konkurrera ut Adblock Plus, genom att göra tjänsten överflödig för Chrome-användare. Google har ännu inte bekräftat uppgifterna, men kan komma att göra det inom några veckor menar Wall Street Journals källa.
Vad Adblock Plus har som Google saknar är dock oberoende från annonsörerna. Det finns tydliga risker med ett sådant här drag, nämligen att annonsörer vänder sig till andra plattformar med sina reklampengar. Nu har Google sannolikt en så stor marknadsandel att det inte är någon direkt fara för dem. Men det kommer säkerligen att skapa ringar på vattnet, med många upprörda reaktioner och sannolikt även en del avslutade annonsavtal för Google.
För användarnas del är det dock ett mycket välkommet initiativ. När en så stor aktör som Google tar ställning i frågan kommer det förhoppningsvis göra att det snabbt sker förändringar i hur reklam visas. Reklam fungerar bättre när den är relevant och lockande snarare än störande.