Google Attribution ska underlätta utvärdering av kampanjer

Google lanserade sin beta-version av nya Google Attribution, ett verktyg som ska hjälpa marknadsförare att utvärdera effekten av sina kampanjer och komma bort från Last-click modeller.
Att utgå från att den sista kontakten som en kund hade med varumärket innan ett köp var det som fällde avgörandet är inte bara ett felaktigt antagande, utan riskerar även att leda till felaktiga beslut om framtida kampanjer. Trots det är Last click en vanlig metod för att utvärdera vilken kampanj som hade bäst effekt.
Det vill nu Google hjälpa marknadsförare att komma bort från, och skapa en mer sann bild av hur kunden påverkas av olika kampanjer under resan mot ett köp. Såväl bannerannonser som videokampanjer, mailutskick och andra interaktioner med ditt varumärke kan mycket väl ha en större inverkan på köpbeslutet än den sista interaktionspunkten, men det har hittills varit svårt att mäta.
Genom maskininlärning och kraftfullare datorer finns idag möjlighet att skapa modeller för vilken relativ inverkan olika kampanjer haft på en kund. Babak Pahlavan, Google’s senior director of product management for analytics and measurement säger i en intervju att ”Vi fångar klick, så länge det är ett klick kan vi till exempel säga hur många konverteringar det var från sociala kanaler.”
Google Attribution var tidigare en del av Google 360 Analytics, men blir nu, efter två års utveckling, en egen produkt. Tanken är att den kommer vara gratis för de flesta, men kosta pengar för de riktigt stora företagen. Utvecklingen har heller inte fokuserat specifikt på att göra verktyget kraftfullare, utan enklare att använda. Genom att sänka tröskeln, både i användbarhet och pris, vill Google konkurrera med bland andra Adobe, BrightFunnel och Bizible, som alla utvecklat analysverktyg som analyserar kampanjers effekt under hela kundresan.
Väldigt få har ännu sett Google Attribution i verkligheten, så det är svårt att avgöra om verktyget håller tillräckligt bra kvalitet, och inte bara är enkelt att använda. Men förutsatt att företag kan få ut relevant data som är tillförlitlig kan det här bli en farlig konkurrent. Google har ju en ganska unik position genom sin enorma spridning över så gott som hela världen. Så ett nytt verktyg kan snabbt få stor penetration på marknaden och slå ut mindre bolag.