Nu kan du geo-anpassa bussreklam

Bussföretaget Arriva gör nu gemensam sak med annonsbyrån Exterion Media och mediaspecialisten Talon och utrustar sina Londonbussar med platsspecifik annonsering. Det betyder att bussarna kan leverera olika reklambudskap beroende på var i London de befinner sig.
Att få mer personaliserade annonser är något som konsumenter i allt större utsträckning förväntar sig i digitala kanaler. Men nu kan de även börja få mer anpassade annonser i den fysiska världen genom det nya reklaminitiativet. Bussar i London kommer inom kort att börja rulla med de nya gps-baserade annonserna och först ut är Google som kommer att göra reklam via bussarna.
Enligt Sophie Pemberton, Strategisk chef på Talon, är de nya bussarna en helt ny digital kanal som kan leverera både reklam och riktade meddelanden. Med tanke på hur många som åker och exponeras för bussar i London så innebär det nya formatet givetvis stora möjligheter för annonsörer.
Att jämföra med tidigare bussreklam blir däremot inte riktigt relevant, eftersom tidigare reklamskyltar dels är statiska under hela kampanjperioden, dels inte är kopplade till var bussen i fråga rör sig (centrala London eller ytterkanterna) och dels tar lång tid att byta. Att justera en kampanj på den digitala bussarna görs med några knapptryck, snarare än att fysiskt byta skyltar på bussarna. Men andra ord är de nya bussarna mer dynamiska samtidigt som de använder den mycket stora exponering som bussar i London erbjuder.