Glöm inte gubben som har pengarna

I en studie om äldre personers relation till varumärken visar resultaten att bara 11% av de tillfrågade känner att varumärken är intresserade av dem. Var femte äldre personer känner att varumärken helt ignorerar dem som målgrupp.

Varumärken som Apple, Samsung och YouTube fick lägst betyg vad det gäller intresse för äldre målgrupper, trots att det är just den målgruppen som har pengar att spendera samt att 57% anger att de tycker om teknik. En majoritet av de tillfrågade tror att reklam är riktad till åldersspannet 16-34 år.

Studien heter High50 och genomfördes av Research Now.