Glöm 3G, 4G och LTE – nu kommer 5G

I takt med att vi gör allt mer via mobilen kommer ökade krav på snabb och stabil uppkoppling. Nästa steg är 5G, men vad innebär det egentligen? I den här korta videon får du reda på allt du behöver om 5G, den nya mobiltekniken.