Globala tittandet på TV minskar i alarmerande takt

Att titta på video när man vill, så kallad VOD, har accelererat antalet tittar som överger det linjära utbudet säger konsultföretaget Accenture.

Konsumtionen av filmer och TV-program på en TV-skärm minskade globalt med 13 procent bara senaste året. Även minskningar i kategorier som alla trodde var immuna, som sport, har minskat med över 10 procent.

Minskningen visade sig bland alla åldersgrupper men mest tydlig var den bland 14-17 åringar där hela 33 procent har helt lämnat TV-skärmen för filmer och program och 26 procent för sportinnehåll.

“We are seeing a definitive pendulum shift away from traditional TV viewing. TV shows and movies are now a viewing staple on mobile devices of all shapes and sizes, thanks to improved streaming and longer battery life. The second screen viewing experience is where the content creators, broadcasters and programmers will succeed or fail.” sa Gavin Mann på Accenture.

Studien omfattade 24.000 konsumenter i 24 länder.

> Läs mer här