Glapp inom Programmatic

I en studie bland 542 annons-proffs i Europa, framkommer inte bara en bild av att Programmatic kommer att ta över helt som annonseringsmetod inom några få år. Studien visar även på intressanta och svårförklarade skillnader mellan olika delar av branschen.

Hela 92 procent av media-agenturerna, som rimligen är de som placerar ut flertalet annonser i praktiken, säger sig använda Programmatic, automatisk placering av annonser utifrån målgruppsdefinitioner snarare än specifika hemsidor, redan idag, medan bara 50 procent av annonsörerna, deras kunder, säger sig göra det. Går det att förklara en så stor skillnad på annat sätt än att många annonsörer inte riktigt vet hur deras kampanjer placeras ut i praktiken?

Läs också: Programmatic is all about conversion

Den slutsatsen understryks också av att 53 procent av annonsörerna och 34 procent av alla svarande, inte säger sig begripa något eller väldigt lite om vad Programmatic innebär och fungerar. En majoritet av respondenterna beskriver också problem med transparensen när Programmatic används och många uttrycker oro för att deras annonser ska hamna på fel typ av sajter. Ändå tror 93 procent av de svarande att Programmatic kommer att spela en avgörande roll inom online-marknadsföring i en nära framtid.

Studien, som går under namnet “Reaching Full Potential” har utförts av Circle Research på uppdrag av AppNexus i samarbete med WARC och DDMA .

Njut av fler detaljer här (på tyska).

humor_serie