GfK:s CEO avgår – aktieägarna missnöjda med fallande siffror och bristande digital framförhållning

Undersöknings- och analysföretaget GfK:s CEO Matthias Hartmann kommer att lämna sin plats i företagets ledning i slutet av december detta år, efter drygt fem år – trots att han för bara två år sedan fått lovord och förlängt kontrakt till 2019. Orsaken sägs vara konflikt med majoritetsägaren och fallande intäkter.

Officiellt heter det att Matthias Hartmanns och  GfK Verein, som är den största aktieägaren “har olika åsikter” kring företagets framtida utveckling. Hartmanns avgång kommer också i samband med att GfK rapporterat lägre försäljningssiffror och intäkter under första halvan av 2016.

Under de två åren sedan Hartmann fått fortsatt förtroende för sitt “utomordentliga arbete” och ett fem år längre avtal så kommer han alltså att avgå. Enligt Reuters så är GfK Verein missnöjda med att GfK inte riktigt klarar av att hålla jämn takt med den digitala konkurrensen.

I ett brev till aktieägarna som skickades i fredags så skriver även Hartmann att digitala lösningar fortsätter att sätta konventionella, personalintensiva metoder “under press” och att GfK:s siffror under detta års andra kvartal fallit långt under förväntningarna.

Faktum är att GfK:s intäkter har fallit med 12.3 miljoner euro, och att man tappat på försäljningssiffrorna inom flera sektorer. Man har också haft svårt med att få fart på nystartade områden, såsom TV-publikmätningarna i Brasilien.

Läs mer: GfK och Nielsen i samarbete om cross-media

Det är för närvarande okänt vem som ska bli Harttmanns efterträdare på posten.