GfK och Nielsen i finalen för IAB-kontraktet

Just nu pågår en upphandling över vilket mätföretag som ska anlitas för att förse den interaktiva mediemarknaden i Australien med mätresultat. I upphandlingen ingick hela tjugotre företag som skickade in sina förslag på lösningar till IAB. Kvar står nu i finalen GfK och nuvarande mätleverantör Nielsen. Kontraktet då slåss över sträcker sig över 3 år.

Alice Manner från IAB i Australien förklarar läget: “After conducting a technical evaluation of the four proposals, Nielsen and GfK’s proposals were found to have offered solutions and local investment that best meet our very demanding brief. We are extremely pleased the tender has generated so much interest both here and overseas – interest that galvanises Australia’s position as a leader in innovative audience measurement methodology.”

Beslutet över vilken leverantör som får kontraktet publiceras i oktober.

Web site: www.iabaustralia.com.au .