Ger färre men bättre annonser högre effekt?

Google startar nu ett beta-test bland några av sina samarbetspartners kallat AdSense User First. Tanken är att undersöka om färre, men bättre annonser faktiskt ger högre effekt, och därmed bättre ROI för såväl publicisterna som för annonsörerna.
I takt med att allt fler installerar reklamblockerare har diskussionerna gått hur en bättre användarupplevelse kan skapas där reklamen är så relevant att reklamblockerare inte är nödvändiga. Google har redan börjat arbetet med sin egen reklamblockerare som kommer dölja annonser i webbläsaren Chrome som inte följer de standards som satts upp av Coalition for Better Ads. Men det finns även andra sätt att gå till väga.
Läs även: “Nu blir det reklamblockerare äverallt för jag orkar inte mer!”
Om en annons uppfattas som relevant och intressant för användaren så ökar sannolikheten att den leder till en konvertering. Men då får inte annonsen drunkna i mängden annonser, och därför vill nu Google försöka hitta den perfekta mixen mellan mängden annonser och annonsernas relevans för användaren.
De har gått ut till ett litet antal av sina samarbetspartners för att göra ett strukturerat beta-test och ta reda på vilken balans som ger bäst effekt. De som har tillfrågats om deltagande har redan en sajt som presterar bra i fråga om laddtider på sajten, en annonslayout som genererar relevanta klick samt få användare på sajten som använder reklamblockerare eller tystar annonser med ljud. Ett krav är även att sajten endast har annonser från AdSense, annars går det inte att se effekterna av de förändringar som Google gör under testperioden.
Allt eftersom testet fortskrider kommer publicisterna att kunna se hur annonserna presterar i förhållande till uppsatta mål och kriterier. Publicisterna kan dessutom när som helst hoppa av testet om det inte lever upp till förväntningarna. För de som väljer att stanna kvar kommer däremot fler funktioner och annonsformat att göras tillgängliga allt eftersom testet utvecklas.
Målet är så klart att försöka skapa bättre ROI med färre annonser. Mer högkvalitativa annonser kommer givetvis att kosta mer, men genererar även bättre resultat för annonsören, och på så sätt vinner alla.
Däremot är personaliseringen av annonser, trots all tillgänglig data, fortfarande inte så bra som många menar att den borde kunna vara. Så frågan är om annonserna som användarna ser faktiskt kommer att upplevas som mer relevanta, eller om vi fortfarande hamnar i retargeting-träsket där du får se reklam för den där höstjackan som du redan köpt. Förhoppningsvis kommer alla löften om relevanta och intressanta annonser att infrias, och såväl marknadsförarna som konsumenterna kommer kunna njuta frukterna av en bättre annonsupplevelse.