Genom Facebooks annonsköp kan du nu köpa Instagram Story annonser

I onsdags meddelade Facebook (som äger Instagram) att det nu är möjligt att köpa Instagram Story annonser genom Facebooks annonsköp. Det öppnar upp fler möjligheter för marknadsförare att rikta sina budskap till en specifik målgrupp.
Sedan två månader går det att köpa Instagram Story annonser som syns mellan användarnas Stories. Därmed syns annonserna på ett mer integrerat sätt än i det vanliga Instagramflödet. Nu öppnar Instagram dessutom upp för möjligheten att köpa enbart Instagram Story annonser, utan att behöva köpa övrig annonsplats, direkt genom Facebooks självbetjäningssystem för att köpa annonser.
Läs även: Instagram testar nya annonsformat
Det betyder att marknadsförare enkelt kan köpa en spot på Instagram Story, med samma målgruppsinriktning som för övriga annonser inom Facebook-familjen, och därmed få en bättre riktad och native-liknande annons.
Det finns några begränsningar dock: Annonsen måste vara i 9:16 format för att maximeras på mobilskärm, och filmklipp får vara max 15 sekunder långa. Dessutom är annonsen automatiskt inställd på att nå så många inom det önskade segmentet som möjligt och annonsören får betala per visning. Men trots dessa begränsningar gör denna möjlighet det enklare även för små företagare att skapa kraftfulla annonser som får relevant spridning utan att behöva köpa stora annonspaket.