GDPR-guide för marknadsförare

Det är mycket fokus på GDPR nu när det snart bara är en månad kvar innan den nya lagen träder i kraft. För personer som jobbar med marknadsföring kan det vara svårt att sätta sig in i hur den nya lagen kommer att påverka verksamheten. Företaget AppInstitute har satt ihop en utförlig guide för hur personer som jobbar med marknadsföring ska tänka kring GDPR.

Bara att förstå lagtexten är knepigt nog, lägg därtill tolkningen av lagen, som dels kommer från Artikel-29 gruppen i EU, och även från den svenska Datainspektionen. Att få en klar och tydlig bild är i sanning inte det enklaste, och därför är det tacksamt att få en guide att följa. AppInstitute har även tagit fram en enkel QnA för att du snabbt ska kunna hitta svar på några av de vanligaste frågorna.

Du hittar hela guiden här:

The Ultimate GDPR Guide for Marketers and Businesses