Gamification, framtidens sätt att sköta en arbetsplats?

Förra veckan var jag på ett seminarium om gamification, en metod som med inspiration från dataspelsvärlden kan användas för att motivera och inspirera medarbetare och kunder. Jag fick även möjlighet att utveckla tankarna lite tillsammans med en av talarna: Frida Monsén från Meet in Grid, som tillsammans med Sara Ek från Stockholmsmässan driver konferensen Gamify Us.
Att ”Många pratar om det men få vet vad det är” är inte helt ovanligt när det dyker upp nya fenomen. Samma sak gäller för gamification, som i många fall beskyllts för att vara såväl banalt som manipulativt. Under seminariet på F Nation beskrevs däremot gamification som en ganska naturlig utveckling som kommer sig av de erfarenheter som vi fått genom TV- och dataspel de senaste 30 åren.
En mycket intressant aspekt som forskningen på gamification kunnat visa på är förekomsten av olika motivationsfaktorer. Att människor drivs av olika saker visste vi nog redan, men exakt vilka är de olika drivkrafterna, och hur kan vi hitta sätt att stimulera dessa drivkrafter på rätt sätt? Enligt studier som gjorts går det att identifiera sex olika ”spelartyper”. Dessa spelartyper, som först togs fram av Richard Bartle, och sedan vidareutvecklades av Andrzej Marcewski, är:
Playern – Någon som förstår ”spelet” och går igång på snabba belöningar och feedback.
Socializern – En person som är där för att umgås med andra och som trivs i gruppen.
Philantropist – Denna person jobbar för ett högre syfte, att få vara med och skapa något större än en själv är viktigt.
Disruptor – Denna person vill försöka hitta genvägarna och ”sabba” spelet. Ifrågasätter och kan vara kreativ i sina försök att hitta nya vägar.
Achievern – En person som vill utvecklas och se resultat. Att få visa upp priser och framgång är viktigt.
Free spirit – Någon som vill gå sin egen väg, utveckla egna idéer och få utlopp för kreativitet utan att bli hindrad.
Sett ur ett företagsperspektiv är det enkelt att se att många belöningsmodeller endast är anpassade efter Players och Achievers. Det börjar bli vanligare med olika typer av CSR-initiativ, vilket också kan attrahera Philantropists. För de övriga tre saknas däremot ofta system för systematisk uppmuntran och feedback på ett sätt som attraherar till deras drivkrafter. Men det är alltså detta som Gamification kan ha svar på.
Frida Monsén jobbar på företaget Meet in Grid och har med sin bakgrund som lärare stor förståelse för behovet av att hitta vad som motiverar olika människor. Meet In Grid vill skapa relevanta mötesplatser kring lärande och utveckling med samhällsengagemang och innovation i fokus, både för företag, skola och människor
Ett exempel på en sådan mötesplats är Gamify Us som sker torsdag den 28/9 på Stockholmsmässan. Det är en plats för individer och företag med ett intresse för gamification och teknikutveckling att träffas, utbyta idéer och lära av varandra. Ett fokus för konferensen är just HR-sektorn, som Frida tror har mycket att hämta i just gamification. Genom att skapa bättre processer för såväl feedback som medarbetarutveckling, gärna med hjälp av de tekniska lösningar som idag finns, kan HR-arbetet både utvecklas och förenklas menar Frida.
Ett annat spår är kommunikation som också står i fokus på Gamify Us. Då är det bland annat nya kommunikationsformer som VR och AR samt visualisering av idéer och koncept.
Huvudtalaren Dr. Jason Fox från Australien kommer att lägga fundamentet för konferensen genom att prata om hur forskning och beteendevetenskap hänger ihop med speldesign. Något som både Frida och Sara hoppas kommer genomsyra hela dagen och ligga till grund för nätverkande och skapa samförstånd kring olika komplexa aspekter av gamification.
Du kan läsa mer om gamification och Gamify Us på deras hemsida.