Fyra nya roller när marknadsavdelningen blir viktigare

I takt med att digitaliseringen ökar får marknadsavdelningen större ansvar i att följa upp och utvärdera försäljningssiffrorna. Det går att få mer data om kunderna, och dessutom utan fördröjning. De som sitter på de här kunskaperna är inte längre försäljningsavdelningen, utan marknadsavdelningen. Med en fortsatt utveckling spår Bohmans nätverk att vi snart kommer att få se fyra nya roller inom detta område.

Marknadschefens roll har stärkts och är inte längre underställd försäljningschefen. Som varandes en viktig roll i den allt mer digitaliserade världen återfinns marknadschefer idag i ledningsgrupper på högsta nivå. Men till sin hjälp behövs några nya roller.

Commercial Project Manager: Detta kommer att bli marknadschefens högra hand som hjälper till med att hålla ihop arbetet. Det är en senior projektledare med stort sinne för digitala affärer och kompetens inom såväl analys som marknadsföring. Personen behöver även kunna hantera många olika stakeholders, inte minst internt, vilket kommer ställa stora krav på social kompetens och samarbetsförmåga.

Content Communication Specialist: Det här är personen som skapar relevant innehåll. När content marketing och native-artiklar blir allt vanligare krävs speciell kompetens för att producera bra texter med aktuella bilder. Innehållet måste dessutom anpassas efter olika kanaler och målgrupper, vilket ställer ytterligare krav på personen i den här rollen. Att kunna tala med bönder på bönders vis och de lärde på latin blir en avgörande kompetens.

Marketing Technologist: IT-avdelningen och marknadsavdelningen behöver arbeta tätare tillsammans, och för att underlätta det arbetet krävs en länk mellan de två. Rollen som Marketing Technologist innebär att du har koll på såväl marknadsföringens utmaningar som teknikens förutsättningar. Att kunna tala bådas språk och översätta däremellan för att fatta affärsmässigt smarta, och samtidigt tekniskt möjliga beslut med kortast möjliga ledtider.

Agile Performance Manager: Att arbeta agilt är inget nytt idag, men att arbeta agilt inom marknadsföring blir allt viktigare. Att kunna läsa av, analysera, dra slutsatser och snabbt kunna anpassa sitt budskap kommer vara kritiskt för att hänga med i de snabba svängningar som sker. Personen behöver kunna kombinera ett analytiskt sinne med att kunna föreslå förändringar och även se till att driva igenom dessa.

Känns det här som en roll som kan passa dig? Då kanske du redan nu ska prata med din marknadschef om vilka utmaningar som framtiden kommer att föra med sig. Förändringar sker snabbare idag är någonsin förut och det gäller att hänga med, annars riskerar du att hamna långt efter.