Fyra av fem digitala transformationsprojekt inom retail är “en chansning”

Europeiska aktörer inom detaljhandeln är eniga om att digitalisering är framtiden och att begrepp som ”omnichannel” kommer att vara kritiskt för fortsatt framgång framöver. Trots det visar det sig att fyra av fem digitaliseringsprojekt inom detaljhandeln är rena chansningar.

Det visar en ny rapport där fler än 600 beslutsfattare inom IT fått tycka till.

Några exempel på insikter kring retail-industrin från rapporten:

  • Bara en av tre intervjuade handlare håller med om påståendet att ”digitala prioriteringar är synkade genom hela deras organisation
  • Det råder stor oenighet inom retail-sektorn kring vem som driver digitaliseringen internt – bara en fjärdedel säger att det är VD:n
  • En av tre beslutsfattare tycker att de redan idag lägger för mycket resurser på digitala projekt
  • Bara en av fyra är säger sig vara ”helt övertygade” om att de fattar rätt beslut

Undersökningen om digitaliseringsläget i detaljhandeln är en del den större rapporten ”Walking the Digital Tightrope” från Fujitsu som presenterades i samband med World Economic Forum i Davos.

Läs hela rapporten här.