Futurice öppnar kontor i Oslo

Futurice växer på den nordiska marknaden och öppnar nytt kontor i Oslo. Det nya kontoret ska hjälpa Futurices nuvarande och potentiella kunder med ett strategiskt partnerskap i hela Norden.

Verksamheten i Oslo kommer att starta igång omedelbart, och Futurices erbjudande kommer att finnas tillgängligt redan i augusti.

Futurice grundades i Helsingfors 2000 och har, utöver det nya Oslokontoret, cirka 500 anställda och sex kontor i Tyskland, Finland, Storbritannien och Sverige. Kunder inkluderar Telia, Fortum, Kesko, BMW, Volkswagen, E.On, Plan International och andra.

”Många av våra viktiga nordiska kunder har betydande affärsintressen i Finland, Sverige och Norge. Att ha lokal närvaro på alla tre marknader gör oss till en bättre strategisk partner för dessa företag och gör det också möjligt för oss att öppna dörren till Norden för våra kunder i Centraleuropa,” säger Futurice VD Teemu Moisala.

Landschef blir Pål Werdenhoff. Pål har spenderat de senaste åtta åren på Norska Making Waves, varav de fyra sista på Making Waves kontor i Stockholm.