Funnel hjälper marknadsförare att förstå sin data

Funnel har skapat en plattform som låter marknadsförare samla data från alla sina annonskanaler för att skapa en överblick och förstå den data man sitter på.

Som marknadsförare kan det vara trickigt att få ihop all data från de många kanaler som används idag, i synnerhet om man arbetar i olika team som hanterar olika kanaler. Funnel har därför skapat ett verktyg där du kan koppla ihop flera olika annonsplattformar för att få en överblick och även kunna skapa rapporter för såväl kunder som internt.

En bedömning ger vid handen att det idag finns över 5000 digitala annonsplattformar. Många företag har dessutom ett flertal konton för olika varumärken, och då blir det snabbt ohanterligt att samla all denna data för att följa och förstå dina kampanjer. Genom Funnels SaaS-plattform väljer du ut de kanaler du använder ur en lista över ca 500 plattformar, och ger din tillåtelse för Funnel att hämta annonsdata från dessa kanaler.

Plattformen arbetar sedan igenom annonsdatan, analyserar den och presenterar den för dig enligt deras standardsvar. Du kan sedan själv gå in och justera, lägga in rabatter, mark-ups etc. för att sedan kunna djupdyka i dina olika kampanjer för att förstå effekter, ROAS, och även kunna bryta ner kampanjer på exempelvis geografi eller demografi. Det finns även integrationer med såväl rapportverktyg såsom Tableau, som för att kunna flytta över data i ett eget data warehouse för fortsatt bearbetning.

När jag pratar med Per Mellqvist, CTO på Funnel, så berättar han att de lägger mycket tid på att inte bara se all data som siffror, utan att verkligen förstå vad som ligger bakom siffrorna för att verkligen kunna sätta dem i rätt sammanhang. Detta är möjligt genom att de jobbar i mycket små utvecklingsteam på 3-4 personer, som har eget ansvar för olika funktionella delar av produkten. De jobbar därför inte uppdelat teknikdelar (ex. frontend, backend etc.) som annars är vanligt, utan snarare i segment med hela kedjan från före kod till användningen ute hos kunden. Utvecklarteamen lägger därför mycket tid på att förstå vad siffrorna betyder, hur de hänger ihop med andra siffror och framför allt hur de ska kunna göra jämförelser över olika plattformar.

Dessutom jobbar man med superkorta sprintar på bara ett par dagar, för att göra minsta möjliga förbättring och se till att få ut den i produktionen så snabbt som möjligt. Därför sker hela tiden uppdateringar, och det blir inga stora uppdateringar ett par gånger per år. På så sätt ser man även till att direkt täppa till luckor och arbeta bort problem så att ett problem inte behöver upplevas av flera kunder innan en lösning finns på plats. Det här arbetssättet är möjligt tack vare att man kör allt via AWS molnlösning, vilket gör att varje team kan ta ett ansvar för sin arkitektur och driftsplattform utan att behöva vända sig till en IT-avdelning.

Funnel bearbetar däremot ingen data, utan jobbar bara för att sätta den i perspektiv. Exempelvis kan en impression heta olika saker på olika plattformar, men då är det viktigt att förstå vad för typ av impression det handlar om, och hur den går att jämföra mellan plattformar, snarare än att försöka omvandla den till exempelvis IABs standard. Det kan vara något som kommer på sikt säger Per, men fokus ligger hela tiden på att leverera det som kunderna efterfrågar, snarare än att utveckla saker som de själva tycker verkar spännande. Därför har de även infört en datagaranti som innebär att om du är kund och använder en annonskanal som inte finns i Funnels plattform så bygger de den åt dig.

Målet är dock inte att styra dina kampanjer från Funnel, utan att vara datakällan för att förstå hur du ska styra dina kampanjer. Man börjar visserligen få fler förfrågningar kring hur man kan koppla Funnel till olika marketing automation verktyg, men företagets fokus är att samla in och tolka data, och sedan ha integrationer med andra system där du agerar på de insikter du fått.

Jag tackar Per för hans tid och ser fram emot att få följa Funnels utveckling.