Friska fläktar över morgonpressen

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 6 procent under andra kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol.
Landsortspressens annonsintäkter ökade 9,6 procent, medan storstadspressens ökade med 2,9 procent. Det visar ny annonsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.
“Den starka ekonomiska tillväxten är en av förklaringarna till att vi ser så här höga tillväxttal. Det är mer än ett år sedan den digitala annonstillväxten var så här robust”, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.
Kvälls- och morgonpressens samlade annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade under andra kvartalet 2017 med cirka 14 procent, jämfört med samma period i fjol.