FRIDA blir en del av Baaam

FRIDA flyttar in på Baaam.se med agendan att leverera digitalt innehåll till den unga kvinnliga publiken.

Terese Allert, tidigare chefredaktör på FRIDA har gått vidare till contentbyrån Make Your Mark och Jennie Sandberg, idag chefredaktör på Baaam, tar över ledarskapet för båda titlarna när redaktionerna slås ihop.

“Att få förvalta och utveckla FRIDAS uppdrag att prata med och för unga tjejer känns oerhört viktigt ur ett publicistiskt perspektiv. Men detta breddar inte bara våra redaktionella bevakningsområden och hjärtefrågor. Vi får också nya kommersiella muskler när vi ökar vår räckvidd och ärver en stark youtube-kanal. Jag ser fram emot att jobba ut innehåll optimala för den yngre målgruppens mediavanor. Det är ju ett beteende som kommer växa in naturligt i Baaams portfölj när ålder och intresse sedan tar besökaren dit,” avslutar Jennie Sandberg.