Från talktrigging till “surrender” inom loppet av en två minuters video

Psykiatern Judith Orloff har skrivit och pratar mycket om värdet av att ge upp. Surrender, att ge upp, det är ett naturligt behov. Och det är inte bara ett individuellt behov. Om inte kollektivet ger upp gamla idéer, så kan de inte anpassa sig till nya verkligheter, som kanske är bättre. En sida av oss vill ge upp, andra sidor kämpar emot. Går det genom budskap i digitala medier att med omedelbar verkan få en mottagare att ge upp?

Jag har påverkat till surrender genom ett par meningar i både telefonförsäljning och värvning face to face. Och jag har valts till både Månadens säljare och Månadens värvare, till följd av min teknik. Att marknadsföra och sälja kan göras utifrån premissen: Jag vill hjälpa dig att ge upp!

Att påverka till ett köp via digitala medier – kan det göras med bara en kort video? Jag marknadsför mig som Psychic Medium under ett annat namn och har lyckats få klienter på detta sätt: De såg videon, ringde direkt och handlade direkt för 800 kronor per person. De hade inga tidigare referenser om mig.

För att ge upp på bara ett par sekunder utifrån ett budskap behöver du intensivt uppleva vad du vinner på att ge upp – eller vad du förlorar på att inte ge upp. Jag säger “uppleva”, för det är sällan det rationella tänkandet som snabbt drar slutsatsen att surrender är ett bra alternativ, om inte incitamentet ges via blodvite eller cash.

Via digitala medier kan en snabb beslutsprocess skapas av att djupa, livsbetingelserbilder aktiveras i medvetandet, det som Jung kallade “arketyper”. En stark arketypisk upplevelse sätter det rationella tänkandet hos mottagaren ur spel. Jämför med publikens reaktioner på en rockkonsert eller reaktioner i raggning.

Men innan det kan ske, behöver medvetandet snabbt fås att uppleva det som ekonomi-forskarna George Akerlof, Michael Spence, och Joseph Stiglitz kallar “assymetrisk information”: Att relationen till sändaren både ger känslan av oklarhet – och hopp om att få klarhet. Situationen skapas genom talktrigging, som jag har skrivit flera artiklar om.

Så genom att duka med talktrigging och servera arketyper, kan surrender uppnås med bara ett par minuters video.

Spana in videon här.