Framtidsspaning med Nikos Acuña

Jag fick nyligen förmånen att sitta ner med Nikos Acuña som är futurist och chefsvisionär på Sizmek, för att prata om framtiden för AI, marknadsföring och mänskligheten i stort. Om du vill hänga med i framtidens trender ska du läsa den här artikeln.

En av mina första frågor till Nikos är: Hur ska man göra för att hänga med i allt som händer?

Det är mycket som händer samtidigt just nu, och därför är det här en väldigt spännande tid att få vara med om. I så gott som varje bransch dyker det upp en eller ett par spelare som skakar om branschen genom så kallade disruptiva förändringar. Men som företag får man inte bara se till mikrotrender och försöka hänga med i de disruptiva förändring som sker menar Nikos, då riskerar man nämligen att bara jaga efter nästa stora grej. Det gäller att samtidigt se till vad som inte förändras, eller som förändras mycket långsamt, eftersom det kommer utgöra basen för dina långsiktigt strategiska beslut.

Som framtidsspanare är det Nikos jobb att även se till de stora makrotrenderna, för att se vad som händer över flera branscher och som kommer förändra livet för människor över hela världen. Nikos utvecklade sin egen modell och tittade på skärningspunkterna mellan förändringar i infrastruktur, interface och information. Det som då framträdde klart och tydligt var AI, som Nikos menar kommer bli den mest signifikanta uppfinningen sedan vi utvecklade den vetenskapliga metoden. Han menar att AI otvetydigt kommer att förändra så gott som alla processer för hur vi lever och arbetar, eftersom AI kan fylla informationsluckor oändligt mycket snabbare än en människa.

Min naturliga följdfråga blir då när vi kommer se denna omvälvande förändring, för än så länge har det mest pratats om vad AI kommer göra?

En av anledningarna menar han är att olika AI fortfarande bara finns i sina egna respektive världar. Även om en AI är väldigt bra på att spela schack, så kan vi inte lära den att cykla, medan en AI som är bra på att springa inte kan spela schack. Såväl funktionaliteten hos olika AI, som den data som en AI behöver för att lära sig, är allt för fragmenterad för att kunna innebära någon mer övergripande förändring i nuläget. Det var även något som Cassie Kozyrkov, Chief Decision Scientist på Google Cloud, nämnde: nämligen att arbetet med att anpassa olika data för att en AI ska kunna arbeta med den är mycket tidskrävande, och fortfarande något som bara en människa kan göra. När väl en AI själv kommer kunna anpassa data för att kunna bearbeta den kommer vi se en enorm utveckling menar både Nikos och Cassie.

En annan anledning menar Nikos är att vi är försiktiga, vi är ännu inte redo att låta en AI få tillgång till allt för mycket data. Facebook gjorde ett sådant försök där de gjort en kopia av stora delar av internet och lät sin AI härja fritt där. De fick ganska snart stänga ner försöket eftersom de inte längre kunde kontrollera vad som hände. Så vi bör absolut vara försiktiga eftersom det finns enorm potential, men även risk för felsteg om vi ger en AI allt för mycket makt. Lyckligtvis finns det många forskare som just nu arbetar på att skapa säkerhetsprotokoll och skyddsrutiner på plats för att inte av misstag hamna snett.

Så vad ska då en marknadsavdelning eller en byrå göra för att vara redo för denna framtid?

Självklart måste man fortfarande arbeta med allt det man gör idag, och alltid se till att ha kunden i fokus. Men en stor förändring kommer bli den roll som företagets CTO kommer att ha. I Nikos drömscenario arbetar företagets CTO och CMO i symbios med varandra för att förstärka och förbättra verktygen som används i marknadsarbetet. Enligt Nikos bör företaget dessutom se till att ha en Chief Data Officer (CDO) som är en duktig data scientist som på riktigt kan få ihop tekniskt kunnande med statistik och analys. När dessa tre roller fungerar tillsammans kommer företaget på riktigt kunna särskilja sig från sina konkurrenter och vara redo att anpassa sig för morgondagens utveckling.

Avslutningsvis vill vi så klart kasta blicken lite längre framåt och fundera på vad som kommer i framtiden?

En av de stora förändringarna kommer omkring år 2030 säger Nikos, det är nämligen då som en AI på riktigt kommer att klara Turing-testet (när det inte går att skilja på människa och maskin i fråga om kommunikation). Därifrån kommer det sedan gå riktigt fort spår han, och redan omkring 2040 kommer vi kunna emulera hela den mänskliga hjärnan, och på så sätt få helt ny förståelse för hur vi människor fungerar. Kort därefter kommer robotar att också passera Turing-testet, och plötsligt är det som att leva i tv-serien Westworld. Därifrån är steget heller inte långt till att kunna ladda upp hela vårt medvetande i en artificiell miljö, och då får frågan om vad som är ett liv sannolikt en helt ny innebörd.

Nikos har onekligen en optimistisk syn på framtiden, samtidigt som han är pragmatisk och menar att det finns mycket stora risker med framtidens teknik också. Men det är först nu, när hypen kring AI börjar lugna sig, som vi på riktigt kommer se vad vi gör med denna möjlighet. Vi har nämligen alla chanser i världen att göra framtiden precis så fantastisk som Nikos hoppas. Jag tackar Nikos för hans tid och ser fram mot den framtid han målar upp.