Framtidsspaning med de nominerade till MarC Awards

Om bara två veckor är det dags för MarC Awards, undersökningsbranschens Oscarsgala. Vi på dagensanalys.se fick möjlighet att prata med Torbjörn Andersson på Dapresy, Maria Wiss på SSI och Sara Heidenvall på Lynxeye, för att höra deras tankar kring nomineringen, samt spana lite mot framtiden för undersökningsbranschen.

Så hur kändes det när du fick reda på att du var nominerad? Blir min första fråga, och alla tre svarar snabbt ”glädje”.

Torbjörn som startade Dapresy för 15 år sedan upplever att deras digitala produkter först nu på allvar känns som en självklarhet, jämfört med när de startade. Maria menar å sin sida att SSI satsat mycket på att öka sin synlighet på den Nordiska marknaden, och tycker därför det är väldigt roligt att bli uppmärksammad i ett sådant här sammanhang. Även Sara uttrycker det som att deras avdelning är en liten del i Lynxeye, och att någon ser vad de gör känns väldigt kul.

Dapresy är nominerat till Branschgärningen Företag, medan Maria Wiss är nominerad som Årets Nykomling och Lynxeye nominerat till Årets Undersökningsprojekt. Det är med andra ord tre helt olika kategorier som de nominerats i, och alla tre bolag är väldigt olika varandra. Det som däremot binder dem samman är passionen för kvalitet och att sätta sin kund i fokus.

När jag därför frågar dem om hur de tror att undersökningsbranschen kommer att förändras framöver blir svaren liknande, men ändå olika.

Maria Wiss menar att vi idag ser en stor transformation, där det inte bara är tekniken som förändras, utan även synen på psykologin i att förstå kunden. När företag vill ha marknadsinsikter handlar det i grunden om att förstå människors beteende. Att kunna väva in psykologin i undersökningar för att kunna ställa bättre frågor, och dessutom sätta svaren i ett beteendesammanhang blir därför allt viktigare. Hon ser även ett ökat intresse för hantverket och analysen i undersökningsarbetet. Att prata om kvalitet i researchmetodik möts idag med större mottaglighet från kunderna.
Det är även något som Sara Heidenvall noterat, att kunderna är mer intresserade av att prata kvalitet och önskad effekt idag. Hon menar dock att människors beteende och inställning till undersökningar har ändrats, och det går inte att göra som förr.

Idag vill respondenterna att det ska vara enkelt och gå snabbt, och framför allt digitalt. Att ställa några få frågor genom en app har större chans att ge hög svarsfrekvens än att skicka ut en enkät i brevlådan menar hon. De ser även stora möjligheter att kunna följa varumärken och få insikter genom att följa olika grupperingar i den digitala världen, så kallade Passion Points, eller Tribes. En Passion Point är en grupp människor som samlas kring några skarpt definierade intressen, och som dessutom delar liknande värderingar. Att sedan se hur dessa agerar i förhållande till kundernas varumärken kan ge mycket kunskap om vilka vägar som är rätt och vilka samarbeten som bör eftersträvas.

Torbjörn Andersson ser på liknande sätt att människors beteenden ändrats, och att branschen måste följa med i det. För hans del handlar det dock inte bara om att samla in data, utan om att sedan presentera den på ett tillgängligt sätt i en relevant miljö Han tror att vi inom bara några år kommer se allt mer data presenteras i en AR-miljö (Augmented Reality) där du genom ett par glasögon kan få relevant information om olika delar av verksamheten baserat på undersökningar och feedback i realtid. Han tror också på en ökad automatisering, där repetitiva uppgifter som att skapa en rapport eller en presentation kommer att göras automatiskt, medan människorna jobbar med en av två saker; och dels att utveckla tekniken och skapa nya processer, dels att jobba med att skapa värde av den insamlade datan.

Om vi ska dra några slutsatser av deras framtidsspaningar så kommer vi att se mer digitalisering och automatisering även i undersökningsbranschen. Vi kommer nå och följa människor på nya sätt, och framför allt försöka förstå beteenden baserat på många olika typer av data. Däremot kommer människorna i branschen fortfarande att spela en stor roll för att göra analys- och insiktsarbete och att sätta resultaten i ett sammanhang som skapar förståelse och ger ett mervärde till kunden.

Vi på dagensanalys.se önskar alla nominerade ett stort grattis, och tackar Sara, Torbjörn och Maria för deras tid.

Vi ses på MarC Awards på Berns den 16/11, då får vi se vilka vinnarna blir.