Framtidsförväntningarna är högre bland e-handlarna

Framtidstron bland butikerna ökar i september. Samtidigt gör minskad tro på lönsamheten och antalet anställda att optimismen bland e-handlarna går åt motsatt håll och minskar. Framtidsförväntningarna är dock fortsatt högre bland e-handlarna.

Framtidsindikatorn för butik ökar med 1,5 enheter i september och landar på 96,7 i månadens Handelsbarometer (index 100 = neutralt läge). Framförallt är det tron på den framtida lönsamheten som växer från låga nivåer i butikshandeln. Mest ökar framtidsförväntningarna bland företagen i sällanköpshandeln. Även förväntningarna för detaljhandeln i stort ökade något.

– Efter en sommar som varit tuff för många butiker kan handlarna se fram emot en starkare försäljningsperiod som kulminerar i den så viktiga julhandeln. I den stenhårda internationella konkurrens som råder vore en stark höstförsäljning välbehövlig för många butiker, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Utsikterna hos näthandlarna blev däremot något dystrare i september och framtidsindikatorn för e-handeln stannar på 105,8 efter ett tapp på 2,5 enheter. Tron på den framtida försäljningen fortsätter samtidigt att växa från redan höga nivåer, medan tron på både lönsamheten och antalet anställda minskar bland e-handlare.

– Tillväxten i handeln sker främst på nätet, vilket gör att framtidstron är högre bland e-handlarna. Samtidigt som möjligheterna på nätet är enorma gör den hårda konkurrensen att prispressen är hård. Att få till en lönsam e-handel är en utmaning för många handlare, säger Johan Davidson.

Handelsbarometern September 2018