Framtidens teknologitrender handlar om människor och organisation

I en värld när teknologin utvecklas snabbare än någonsin menar trendspanaren och IT-experten Dan Hushon, Senior Vice President and Chief Technology Officer på DXC Technology, att morgondagen kommer att definieras av hur vi organiserar våra företag och hur vi jobbar med personalförsörjningen.

Under många års tid har Dan gjort trendspaningar för att hitta nästa teknologi som kommer att skaka om och förändra hur företag agerar. Men när han nu ser sig om i världen är det inte längre tekniken som står i fokus, snarare är det hur vi interagerar med och kring tekniken som kommer fälla avgörandet för vilka som blir morgondagens vinnare och förlorare. Dan har spanat fram fem teknologitrender för 2020, och vi fick möjlighet att sitta ner och prata lite med honom om vad dessa innebär.

De fem trenderna är:
1. AI omdefinierar professionella tjänster
2. Design tänkande går från en IT-tjänst för människor, till en IT-tjänst för maskiner
3. Värdet av data ökar i ekosystem
4. Team, inte superhjältar, är högpresterarna
5. En ny typ av företagsledare accelererar företagets transformation

Men vad skiljer årets trender från tidigare år? Blir min första fråga till Dan.
Det här är första gången som företag faktiskt har samma tekniska möjligheter som start-ups, vilket innebär att nya, snabbfotade företag inte konkurrerar med bättre tekniska lösningar, utan på andra plan. Därför ser detta års trendlista annorlunda ut mot tidigare år. Stora företag ser idag mer till hur start-ups är organiserade, hur man attraherar kompetens och hur man på bästa sätt drar nytta av de nya tekniska lösningarna, snarare än vilken teknologi de använder, och det är väldigt spännande!

Så vad innebär då dessa trender?
Årets trender pekar på att vi nu behöver se över hur vi bygger våra team och vår organisationsstruktur. Företag idag är organiserade precis som de var för 100 år sedan, med en ledare i toppen, som har en ledningsgrupp, som sedan har mellanchefer etc. hela vägen ner. Så företag är organiserade i en av de stabilaste strukturer som vi känner till; en pyramid. Men hur kan en stabil struktur vara flexibel och agil på det sätt som konsumenter idag förväntar sig? Det innebär att företag behöver organisera sig i team, som kan prestera, snarare än att lyfta upp enskilda individer. Företag behöver dessutom dela data på nya sätt, eftersom data blir mer värdefull om den kan användas i flera olika sammanhang, av flera olika team. Vi ser till och med att allt fler använder sig av open source, och delar med sig av den data de har även utanför bolaget. Det lockar till sig fler personer som vill arbeta med din data, och på så sätt kan du attrahera nya talanger och snabba på utvecklingen i företaget. Det kräver så klart ett nytt ledarskap, som förstår värdet av en lösare organisationsstruktur, och som kan sätta samman team som tillsammans presterar optimalt.

Du har ju även med AI, och det är något som många pratar om, men du verkar ha en annan syn på hur AI kommer att påverka oss?
AI kommer givetvis ha mycket stor inverkan, och i allt större utsträckning börjar AI påverka just professionella tjänster såsom sjukvård, juridik, bokföring mm. Vi ser att AI kan göra många av de uppgifter som människor inte klarar av, såsom att ha hela världens medicinska databaser tillgängliga omedelbart, eller hitta luckor i juridiska avtal mycket snabbt. Problemet blir att de kreativa uppgifter som vi vill att människor ska lösa ofta kräver flera års erfarenhet. Men hur ska man få den erfarenheten om en AI löser alla grundläggande uppgifter som utgjorde starten på en professionell karriär? Det är en utmaning som vi behöver hitta en lösning för. En annan del av AI är att maskiner kommer kunna kommunicera direkt med varandra och lösa uppgifter. Där kommer våra IT-tjänster behöva utformas för maskin-till-maskin (M2M) kommunikation istället. Hur behöver systemen byggas för att AI ska kunna kommunicera direkt med maskiner, med fortsatt säkerhet och i effektiva strukturer? Det kommer innebära stora IT-strukturförändringar för många företag.

Så, hur ska man som företag ta sig an dessa trender utan att riva upp och ändra hela företaget? blir min sista fråga.
Jag tror att man som företag behöver se till hastigheten i företagets olika förändringsprocesser. Definiera vad förändringshastigheten är för såväl ditt företag som för olika delar av verksamheten. Hur snabbt kan du starta och komma i mål med ett förändringsprojekt? När du börjar förstå det, så kan du börja se till vad som skulle krävas för att höja hastigheten i de processer som har störst effekt på verksamheten. Då kan du också se vilka av trenderna som är relevanta i vilka sammanhang. Ska du börja jobba med open source? Behöver du se över ledarskapet för att möjliggöra en plattare, mer teambaserad arbetsstruktur? Hur kommunicerar dina olika system med varandra? Allt är helt enkelt inte användbart överallt, så du behöver vara medveten om varför du gör vissa förändringar, var i organisationen du gör dem och vad du räknar med att få ut av det.

Jag tackar Dan för hans tid och ser fram emot en spännande framtid när det handlar mer om hur vi som människor interagerar med såväl varandra som teknik, snarare än vilka nya tekniska lösningar vi måste implementera.