“Framgångsrik digitalisering är i grunden inte en teknikfråga utan handlar framförallt om ledarskap”

Med lång och gedigen erfarenhet av IT, förändringsledning och strategisk rådgivning inom olika branscher ska denna trio digitalisera organisationer.

– Digitaliseringen ger organisationer möjlighet att effektivisera och öka mervärdet till kund genom nya sätt att arbeta, nyttja data och innovera. Vi har sett att organisationer har behov av hjälp för att upprätthålla sin relevans och konkurrenskraft. Därför gör vi nu den här gemensamma satsningen, säger Mariell Juhlin.

– Framgångsrik digitalisering är i grunden inte en teknikfråga utan handlar framförallt om ledarskap. Det gäller att tänka nytt samtidigt som man tar tillvara medarbetarnas kunskap och innovationskraft, säger Hanna Bisell.

– Lyckad digitalisering handlar inte om att göra samma sak som tidigare fast digitalt. Det handlar heller inte om att investera i dyra IT-lösningar. Kärnan i en lyckad digitaliseringen handlar om att verksamhetens utveckling synkroniseras och integreras i takt med teknikens möjligheter, säger Minna Haupt.

Trion har i sina tidigare roller haft ledande roller inom olika branscher men nu är det dags för nästa steg. Hanna Bisell kommer senast från en roll som kanslichef på Sveriges största fackförening Unionen där hon haft det totala ansvaret för deras modernisering och digitala transformation. Mariell Juhlin är veteran inom management konsulting och kanske mest känd för sina högkvalitativa utredningar med fokus på innovation och konsekvensanalyser. Minna Haupt kommer senast från IT branschen där hon varit ansvarig för att genomföra digitala transformationer under många år.