Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

Det här gäller när du vill fotografera och publicera bilder

Vi tar mängder av bilder för att förstärka och förmedla vårt budskap på internet. Men får vi använda bilderna? Det kan röra sig om bilder från en föreläsning, kundevent eller sommarfesten. Svar på om du får publicera bilderna får du i denna artikel.

För att ta reda på fakta vänder vi oss till advokaten Åsa Persson från Magnusson Advokatbyrå som är expert på området.

Läs också: Bilddelning och bildpublicering på sociala medier

I denna artikel ska du hjälpa oss att förstå vad som gäller när vi vill publicera en bild som dokumenterar en offentlig händelse.

Om jag exempelvis tar bilder på deltagare under en mässa och vill sedan publicera  bilderna på min företagssida. Får jag göra det?

På allmän plats är det okej att fotografera personer – men du kan inte använda bilderna i reklam.

Enligt lag om namn och bild i reklam (namn- och bildlagen) krävs att du inhämtar samtycke från den person som omnämns vid namn eller vars bild används i reklamsammanhang innan du använder personens namn eller bild i din reklam (t.ex. på din företagssida). Glöm inte att begreppet ”reklam” är väldigt brett och inte endast innefattar annonser och liknande utan även omfattar olika slags informationsskrifter och annat som inte känns särskilt ”reklamigt”.

Om jag tar bilder på främmande människor i parken kan jag senare publicera bilderna på företagsbloggen med ett reklambudskap? Kan jag vara ersättningsskyldig på något sätt?

Svaret på första frågan framgår ovan och är nej, du måste be om lov innan du använder bilden i någon slags reklam. På din andra fråga är svaret Ja, eftersom du kan bli skyldig att ersätta medverkande i bilen enligt namn- och bildlagen.

Kan jag på sociala medier publicera ett fotografi av ett offentligt konstverk som står placerat utomhus som jag själv tog i samband med företagets kickoff?

Det helt okej att fotografera (avbilda) ett sådant konstverk för ditt eget bruk. Däremot är det oklart om du får lov att sprida ett sådant fotografi som du tagit digitalt i sociala medier. Detta är just nu föremål för prövning i Högsta Domstolen i ett mycket intressant mål. Vi får återkomma till detta när vi vet hur det gick.

Kan du hänvisa våra läsare till några intressanta och relevanta svenska domar?

Som nämns i frågan ovan prövar Högsta domstolen för närvarande frågan om rätten att avbilda och digitalt sprida avbildningar av offentliga konstverk där upphovsrättsorganisationen BUS för en talan mot Wikimedia. Utgången i det målet kommer att bli väldigt intressant.

Kan du ge oss dina tre bästa råd som vi borde tänka på vid publiceringen av eget bildmaterial från offentliga platser och event?

  1. Om du ska använda bilden i reklam – glöm inte att be om lov från de personer som avbildas.
  2. Om du avbildar offentliga konstverk – var försiktig med den digitala spridningen tills vi vet vad som gäller här.
  3. Namnge och respektera alltid rättighetshavarna!

Ödmjuk tack Åsa för att du ville dela med dig av din kunskap till våra läsare!

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.