Förväntad tillväxt i undersökningsbranschen

Enligt den nyligen publicerade GRIT-studien, som vi på dagensanalys.se skrivit om tidigare, tror de flesta att intäkterna kommer att öka i undersökningsbranschen nästa år. Inte helt oväntat är det i första hand leverantörerna som tror på den ökningen.

Att aktörer i en bransch tror på strålande tider framöver, är mer regel än undantag, så det här resultatet ska förstås tas med en nypa salt. Det intressanta är snarare att prognosen går stick i stäv med mycket av det övriga som presenteras i rapporten. Branschen har helt naturligt präglats och kommer att fortsätta präglas av det som händer i omvärlden, vilket i högsta grad påverkar affärsmodeller.

Datainsamling är traditionellt det som kostat när man anlitat undersökningsföretag, men den utveckling vi sett de senaste 20 åren, där webbenkäter tagit över som den mest naturliga källan för primärdata, har ryckt undan mattan för många företag som tidigare kunnat motivera höga priser med många arbetstimmar. Idag är det inte ens självklart att undersökningsföretaget behöver fundera på datainsamling över huvud taget, varken i egen eller andras regi. Användbar data finns tack vare internet och avancerade affärssystem på så många håll, inte minst hos kunden. Varför ska undersökningsföretagets intäkter öka om kunden bidrar med råvaran och allt som förväntas är en insiktsfull analys.

I GRIT-studien presenteras många fler indikationer på den här utvecklingen, t ex att datavisualisering och sociala medier är två av de mest efterfrågade kompetenserna i branschen, liksom att analys av sociala medier och textanalys är metoder som redan används av mer än en tredjedel av respondenterna. De som behärskar dessa områden kan givetvis räkna med saftiga löner på grund av sin efterfrågade kompetens, men så värst många timmar kommer inte att läggas på detta, jämfört med tidigare decenniers intervjuare i telefoncentraler. Så var ska tillväxten komma från?

Läs vår första artikel om GRIT-studien här (inklusive länk till studien).