Fortsatt stor löneskillnad mellan män och kvinnor på WPP

Enligt en ny lag i England måste företag med fler än 250 anställda redovisa lönegapet mellan män och kvinnor. Nu publicerar mediejätten WPP siffror för alla sina byråer, och skillnaden är hela25,5 % i lön mellan män och kvinnor. Endast på två av företagen hade kvinnorna högre lön än männen.

På WPP har man 51 % män och 49 % kvinnor anställda, så ur det perspektivet ser det bra ut, men när man sedan ser till lönen så har WPP Group en genomsnittlig löneskillnad på 25,5 %. Det är ett tydligt tecken på att det fortfarande är långt kvar till en mer balanserad nivå. Allra värst är det på den kreativa byrån JWT London, med ett lönegap på 44,7 %, följt av AKQA med 30,5 %.

På Kantar Media var dock skillnaden 12,7 % (medianvärde) till kvinnornas fördel, en skillnad som kan anses vara för stor åt andra hållet. Ur det perspektivet är PR-byrån Hill & Knowlton bättre, där lönegapet ligger på 3,9 % till kvinnornas fördel. Även Millward Brown har minskat lönegapet och ligger i undersökningen på 8,1 % till männens fördel.

Orsaken menar WPP är att kvinnor framför allt finns i juniora positioner, medan männen befinner sig i chefspositioner. I den högsta kvartilen är 62 % män, medan den lägsta kvartilen har 55 % kvinnor. Det påverkar givetvis även bonusutbetalningarna, där skillnaden är i snitt 84,1 % mellan män och kvinnor.

Det innebär att det fortfarande finns en hel del att göra i fråga om utjämning av löneskillnader mellan män och kvinnor. Att England sedan förra året tvingar företag att redovisa dessa siffror är dock ett effektivt sätt att få upp frågan på bordet, och nästa steg blir att hitta sätt att få kvinnor att klättra i företagsorganisationerna. Att ha en jämn könsfördelning har nämligen i flera studier visat sig öka såväl samarbete som lönsamhet för hela företaget. Utöver det rent etiska ställningstagandet att ha en jämn köns- och lönefördelning borde det med andra ord även finnas ekonomiska incitament för företagen att ta tag i frågan.