Fortsatt mörk framtid i trendspaningen What’s on 2022

I veckan var det dags för Kairos Future att bjuda in till årets trendspaning ”What’s on 2022”. Företagets VD Erik Herngren stod som vanligt för presentationen, och under 1,5 timme gick han igen hur trenderna ser ut inom såväl film och tv-branschen som pandemi, industri och inom teknikutvecklingen. Givetvis även med en blick till det val har framför oss i höst. Summeringen är att vi går en fortsatt mörk framtid till mötes.

It’s complicated, but not spectacular

Överlag menar Erik att 2022 kommer att präglas av ”It’s complicated, but not spectacular”. Med det menar han att världen kommer fortsätta att bli mer komplex, men det kommer inte ske några omvälvande förändringar under 2022. Snarare kommer en hel del av det som börjat röra på sig de senaste åren att ”komma på plats” under 2022. Uttrycket ”digital transformation” är mer än lovligt uttjatat vid det här laget, men det indikerar samtidigt att frågan nu är så utbredd att det faktiskt börjar hända saker på riktigt och inte bara bland spjutspetsaktörer. Under pandemin har hemleveranser fått ett stort uppsving, vilket även innebär att distributionskedjorna under året kommer att etableras tydligare. Vi kommer under året att få se både fler”dark kitchens” för matlagning som bara ska levereras och inte ätas på plats, och fler ”dark stores” där leveransföretag hämtar varor som ska till kund, snarare än att kunderna kommer till butiken.

Tekniken får bredare användning

Ser vi till teknikutvecklingen så visar What’s on 2022 att basstrukturerna nu finns på plats, och att vi under 2022 troligtvis kommer att få se praktisk användning av AI, 3D-printing, VR och AR riktat till en bredare publik. Mycket tyder på att dessa tekniker kommer användas för att föra människor närmare varandra, efter att pandemin isolerat oss från varandra. I detta ligger givetvis Facebooks nya fokus på ett ”metaverse” väl i tiden, då de nya teknikerna möjliggör ett mer sömlöst överlapp mellan den fysiska och den digitala världen.

En annan teknikutveckling som gått med rasande fart de senaste åren är elbilar, där redan 5% av den svenska marknaden består av laddbara bilar (el och elhybrid). Under 2022 kommer vi sannolikt att passera 300.000 laddbara fordon på svenska vägar, men dock kvarstår den stora frågan: Var ska dessa laddas? Inom bostadsbyggandet räknar man fortfarande bara med att 50% av bostäder kommer att behöva laddstation, medan man i exempelvis i Tyskland nyligen fastslagit att alla nybyggda bostäder måste ha minst en laddstation vardera. Elbilsutvecklingen har även drivit på framtagandet av kostnadseffektiva batterier, som nu börjar kunna ta plats i hemmen för att lagra exempelvis solenergi under dagen för att förse huset med el under dygnets mörkare timmar.

Helhetsansvar avkrävs i klimatfrågor

I takt med den snabba teknikutvecklingen ser Kairos Future även ett större fokus på klimatfrågor, och vem som egentligen har ansvar för den klimatpåverkan som varor och tjänster har. Räcker det att vara ”klimatneutrala i sin egen verksamhet” om såväl de råvaror som köps in, som de produkter som konsumeras, har kraftigt negativ inverkan på miljön? I en ny undersökning som Kairos Future gjort tror 1/3 svenskarna inte att vi kan uppnå ett klimatneutralt samhälle utan att sänka vår levnadsstandard, medan 17 % tror att vi kan det. Hälften av befolkningen är samtidigt osäkra, och avvaktar för att se vad som händer. En orsak till den stora osäkerheten kan bero på att det är svårt att veta vad effekterna av våra klimatsatsningar faktiskt blir. Därför tror Erik och hans kollegor att vi kommer få se större krav på mätbara effekter, och att tydligare helhetsansvar kommer utkrävas av olika aktörer.

Är framtidens arbetssätt hybrid?

Sett till arbetsmarknaden är den stora frågan fortfarande kontorens utnyttjande, och i USA räknar 60% av företagen med att införa en hybridlösning för arbetet. Samtidigt börjar det nu bli tydligt att innovationskraften minskat ordentligt till följd av hemarbetet. När människor inte träffas så minskar tydligen den kreativa och innovativa förmågan, och allt fler företag börjar därför fundera på om inte det finns en viktig poäng med att faktiskt vara på kontoret. En studie av 2000 chefer som kom under hösten visar dessutom att det saknas såväl teknisk kompetens som förmåga att leda på distans för att få ett hybridarbete att fungera effektivt. Hur framtidens arbetsliv kommer att te sig är därför långt ifrån självklart, och fler aspekter finns att ta hänsyn till än bara varifrån medarbetarna föredrar att arbeta.

What’s on 2022 visar med andra ord att 2022 kommer bli ett komplicerat år med fokus på att få saker på plats, såväl socialt som tekniskt. Samtidigt finns det flera initiativ till att bygga upp ett bättre samhälle i spåren av pandemin, och bland annat bjuder Helsingborg in till en stor stadsmässa under sommaren, där fokus kommer ligga på framtid, innovation och att visa upp en positiv framtid för världen. Med dessa initiativ kommer kanske inte 2022 att te sig helt nattsvart, utan innehålla tillräckligt många ljusglimtar för att känna att en positiv framtid trots allt väntar.