Fortsatt fokus på AI på 2018 års konferenser

I förra veckan var jag på två olika konferenser, dels Salesforce Trailhead Live och dels NextM som anordnas av GroupM. Under båda dessa återkom diskussioner kring AI och hur det kommer påverka oss människor. Det är dock flera skillnader från hur diskussionerna gick för bara ett år sedan, så utvecklingen verkar gå framåt.

När jag under förra året stötte på diskussioner och presentationer om AI låg mycket fokus på de problem vi kommer kunna lösa i framtiden med den nya tekniken, samt givetvis en hel del fokus på att försöka förklara vad AI faktiskt innebär. Nu, ett år senare, handlar samtalen mer om hur människor behöver arbeta tillsammans med AI, dels för människornas skull, men även för AI:ns skull. Allt fler verkar överens om att AI trots allt är förhållandevis korkade, och att singulariteten och robotar som vänder sig mot människorna känns mer avlägset.

Dr. Vivienne Ming, en av föreläsarna på Trailhead Live, ser fördelar med AI genom att det kommer frigöra tid för oss människor att vara mer kreativa och skapande. Det ställer givetvis krav på människor att utveckla och lyfta fram fler av dessa kompetenser, snarare än ordningssinne och förmågan att utföra uppgifter snabbt och effektivt med minimalt antal fel, det kommer nämligen AI:n att vara bättre på Däremot måste vi komma ihåg att AI vara är ett verktyg, inte en lösning. Men det är verktyg som vi kan använda för att komma på lösningar, men det kräver ett effektivt samarbete mellan människor och maskiner.

Även Amber Case, första talaren ut på NextM, menade att vi människor behöver fokusera mer på att skapa tid för reflektion och aktiviteter som utvecklar oss, snarare än att fokusera på att hantera vår teknik. När tekniken fungerar bra så ska den inte störa oss, utan stötta oss. Case menade att vi behöver utveckla ”lugn teknologi” med AI som bas, den behöver alltså vara så smart att vi inte måste agera barnvakt åt den hela tiden, först då kommer den kunna stimulera mänsklighetens utveckling framåt.

Sofie Hackford, framtidsforskare som var en av de sista att äntra scenen på NextM, utvecklade tankegången om att robotar och AI fortfarande har ett mycket enkelspårigt fokus. De är mycket bra på den enda sak som de lärt sig, men har ingen förmåga att anpassa sig bra till nya förutsättningar, eller gå utanför sitt kunskapsområde. Det betyder även att när de gör fel så gör de mycket fel. Därför bör människor lära sig att arbeta tillsammans med AI och robotar för att både utnyttja styrkor och kompensera för svagheter. Människor kan fatta bättre beslut och få mer tid till att leva ett kreativt och stimulerande liv med hjälp av AI, och samtidigt se till att eventuella fel inte får katastrofala följder.

Ett uttalande som tillskrivits Einstein känns i det här sammanhanget mycket passande: ”Vi kan inte lösa våra problem genom att använda samma tänkande som vi gjorde när vi skapade dem”. Med andra ord kommer AI kunna bidra till att lösa en hel del av de problem som vi ser idag, men kommer sannolikt även att skapa en serie helt nya problem som vi behöver utvecklas ytterligare för att hantera. Vi går helt enkelt en mycket spännande framtid till mötes.

Hackford beskrev även praktiska applikationer av AI, något som lyste med sin frånvaro för bara ett år sedan. Idag används exempelvis bildigenkänningsteknik för att automatiskt rensa ogräs på stora odlingar, och satellitbilder kan användas för att beräkna hur mycket olja som finns i oljesilos världen över. Även Dennis Scheuer och Dr. Wolfgang Hildersheim från IBM demonstrerade flera funktioner som använder sig av AI. Bland annat har Mercedes tagit fram en assistent som hjälper bilförare att förstå sin bil bättre, och även få hjälp med vad som är fel när olika lampor lyser på instrumentpanelen. Företaget Carglass i England har även tagit fram ett system för att du ska kunna ta en bild av en skada på din bil, som sedan direkt ger dig ett prisförslag och kan skicka ut en reparatör direkt till din position för att laga bilen.

Från Salesforce sida ser man också stor utveckling bara det senaste året. Företagets nordiska säljchef Baman Motivala berättade att man idag levererar över 1 miljard prediktioner varje dag, från att ha lanserat Einsteins prediktionsfunktion för bara för ett år sedan. Det är en mängd som kan vara svår att greppa, men det innebär nästan 12.000 prediktioner varje sekund. Så nog går utvecklingen framåt.

Det känns ändå betryggande att från flera olika källor höra att det stora hotet från AI sannolikt inte kommer inträffa inom den närmaste tiden, om det ens kommer att inträffa. AI är helt enkelt inte tillräckligt kreativ för att i sig kunna utgöra ett hot, men AI kan såklart användas för onda syften. Just därför ser vi ett stort behov kring just forskning på AI och säkerhet. Det är dock ett område som det satsas väldigt lite på, sannolikt eftersom de stora pengarna ligger i att utveckla AI för andra områden än just att vara säker och skyddad. Men det är förhoppningsvis ett område som nu får mer uppmärksamhet, och som blir allt mer kritiskt i takt med att AI implementeras på allt fler ställen.