Försvarsmaktens underrättelsemetoder används i företagsrekrytering

Nu lanserar Scandinavian Recruitment Intelligence (SRI) sitt nya koncept där bakgrundskontroller och intervjuer i rekryteringar utförs med metoder utvecklade i Försvarsmakten.
Att göra en bakgrundskontroll, eller ”due diligence” som det kallas utomlands, har blivit allt vanligare. Hela 7 av 10 företag tittar på den sökandes sociala medier som ett led i anställningsprocessen. Men nu tar SRI det hela ett steg längre.
Genom att analysera data från flera olika öppna plattformar, såsom chatthistorik, uppladdade bilder och kommentarer i sociala medier ska personer som utgör en ”säkerhetsrisk” avslöjas. SRI räknar med att en av fem kommer att på något sätt ge utslag i bakgrundskontrollen, vilket då kan vara föremål för diskussion i en intervju.
Bakgrundskontrollen kommer att ske med kandidatens godkännande, och slutrapporten kommer att behöva godkännas av kandidaten innan den skickas till arbetsgivaren. Hela syftet med den här typen av bakgrundskontroll är nämligen inte att sätta dit någon, utan att utgöra ett underlag för en intervju.
Grundaren av SRI, Pierre Gudmundsson (bilden), har lång erfarenhet av riskbedömningar och säkerhetsarbete, såväl inom polisen som Försvarsmakten. Han har bland annat arbetat med att analysera hotbilder, utvecklat intervjumetodiker för Försvarsmakten samt varit rådgivare år såväl chefer som HR-specialister. Dessutom handplockas alla analytiker från Försvarshögskolan för att garantera att SRI håller högsta kvalitet i sina bakgrundskontroller.
Det finns flera olika typer av tjänster som hanterar känslig information, såväl chefer på läkemedelsföretag och banker som inom vård och omsorg eller politisk sektor. I sådana rekryteringar kan den här typen av information vara mycket användbar. Där kan nämligen en felrekrytering leda till skandaler eller till och med fara för individer. Däremot är det nog inte SRI som bör anlitas vid anställningar av ”vanliga” medarbetare. Där är det nog fullt tillräckligt med de insatser som många företag redan gör med att kontrollera sociala medier och genomföra en eller ett par intervjuer. Som med alla verktyg gäller det att använda dem till rätt saker, en hammare är inte rätt för att skruva i en skruv men bra till spik. På samma sätt är nog inte SRI rätt för elektriker, men bättre för att rekrytera en VD på ett finansbolag.