Förstärkning och förändring på Ipsos

I samband med en större strategisk förändring och omorganisation inom Ipsos globalt, kommer Ipsos Sverige-VD, Lena Gilchrist, att gå in i en ny global roll med ansvar för tillväxtkunder. Ny VD i Sverige blir Fredrik Hallberg.

Lena berättar:

Just nu sker en stor förändring av Ipsos strategi och organisation. Förändringen går under namnet ”Total Understanding”, vilket innebär att vi kommer att fokusera ännu mer på andra datakällor för att komplettera och fördjupa insikterna från våra traditionella undersökningar. Exempel är Social Medie-flöden. Vi kommer också att förstärka vår Key Account-organisation och jobba ännu mer konsultativt.

Det känns som en bra timing att lämna över stafettpinnen i Sverige, när det ändå sker så stora förändringar. Under hela min tid som VD har jag varit operativ i kund-projekt. Jag har blivit tillfrågad om jag vill gå in i en Global Kundroll och ägna ännu mer tid åt att utveckla våra kundrelationer. Jag har tackat ja till denna roll och ser fram emot nya utmaningar. Jag känner mig också trygg i att jag lämnar över ansvaret till en så erfaren person som Fredrik.

Fredrik tillträder sin roll den 15 april. Om den nya rollen på Ipsos säger Fredrik: Jag är hedrad över att få ta över som VD efter Lena och att få leda ett företag med stark kompetens och innovationskraft. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med kollegor och kunder för att ta nästa steg i utvecklingen av Ipsos.