Första valutan för onlinevideo med målgrupper nu på plats

Från och med årsskiftet redovisar MMS reklamkontakter för onlinevideo i målgrupper. Det är första steget av flera under 2017 i utvecklingen mot en heltäckande mätning av tittandet på all rörlig bild. Sverige blir därmed den första marknaden i världen där valutan för onlinevideo mäts i målgrupper.
– Det är något marknaden länge har efterfrågat, både i Sverige och övriga världen. Att kunna utvärdera hur stor andel av reklamkontakterna som sker i rätt målgrupp har alltid varit viktigt, men är ännu viktigare nu med så fragmenterat tittande som vi ser online idag, säger VD Magnus Anshelm.
Exempel på data från MMS Reklamanalys:

Annonsör Totalt antal exponeringar per annonsör Målgrupp Andel i målgrupp
Arla 6 350 059 Alla 35-99 år 60 procent
Viktväktarna 4 491 041 Kvinnor 3-99 år 62 procent

Källa MMS Reklamanalys januari 2017.
Tabellen visar antalet exponeringar per annonsör under januari för två annonsörer, samt andel i en exempelmålgrupp.
Arla köpte totalt 6 350 059 impressions. Inte mindre än 60 procent av exponeringarna genererades av personer i målgruppen 35-99 år. Viktväktarna köpte 4 491 041 impressions och i den kampanjen genererades 62 procent av exponeringarna av kvinnor.
Data från MMS onlinevideomätning bygger på att trafikdata (impressions) kopplas ihop med olika webbpaneler, vilket innebär att målgruppsprofiler skapas för varje reklamenhet.