Första intrycket klart på 0,001 sekunder

Det första inrycket vi ger och får av andra avgörs inom bara någon tusendels sekund enligt forskning som utförts på universitetet i York av forskaren Tom Hartley.

Målet med forskningen är att ta reda på vad det är som egentligen avgör det första intrycket och hur snabbt det går. Resultat visar att omdömet om några av en persons viktigaste karaktärsdrag fångas upp inom 100 tusendelar av en sekund och i vissa fall ännu snabbare. På den korta tiden har vi redan avgjort 58 procent av en persons viktigaste karaktärsdrag, som om han eller hon är socialt tillgänglig, attraktiv, trovärdig eller exempelvis auktoritär. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.

I forskningen togs det fram 1000 bilder på ansikten och med dessa  skapades ett index genom att låta jurygrupper titta  på bilderna och gradera dem utifrån olika karaktärsdrag. Trots närmast oändliga variationer i ansiktsformer lyckades de skapa en modell som tog hänsyn till 65 särskilt viktiga punkter i ansiktsformen – som munnen, ögonen, hakan och kindbenen – som tillsammans kunde förklara 58 procent av testpersonernas första intryck av människan på bilden.

Det hela resulterade i en modell där forskarna kunde konstruera animerade bilder av ansikten som betraktaren tolkar på ett förväntat sätt. En slutsats forskarna drar är att den här sortens automatiska, omedvetna bedömningar av ansikten kan spela en hittills dåligt utforskad roll i människans sociala samspel.